SATINALMA XİDMƏTLƏRİ

 

MƏQSƏD


Neft və qaz sənayesi əksər sənayelərin inkişafında hərəkətverici mühərrik olaraq qəbul edilir.

Bu sahədə çalışan şirkətlərin, xüsusilə tələb və təklif baxımından daima çətinliklərlə qarşılaşdıqları, dinamik və çətin şərtlərdə fəaliyyət göstərdikləri bilinir.

MÜVAFİQ SAHƏLƏR ÜÇÜN SƏMƏRƏLİ HƏLL YOLLARI

Technicservice, siz gücünüzü sizin üçün əhəmiyyətli işlərə sərf edəsiniz deyə bütün satınalma prosesini öz üzərinə götürür. Sektordakı ən əhatəli satınalma xidmətləri portfelini bir araya gətirərək müştərilərimizə müstəsna xidmətlər göstəririk. Technicservice ilə peşəkar komandaların dəstəyi və təcrübəsindən faydalanacaqsınız.

 

KEYFİYYƏT


Mövcud bazar tendensiyaları və neft qiymətlərindəki davamlı dalğalanma ehtimalı bu sektordakı şirkətləri tədarük zəncirini və satınalma prosedurlarını qiymətləndirməyə və qısa müddətli strategiyalardan kənara çıxmağa məcbur edir.

Biz də öz strategiyamızı yerli şəraitə uyğunlaşdırırıq və hər bir müştərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq, mümkün olan ən yaxşı xidmətləri ən qısa müddətdə, hazırlayırıq.